Kernwaarden

Welke waarden vinden wij belangrijk?

‐ Verbindend

‐ Inspirerend

‐ Daadkrachtig

‐ Toegankelijk

‐ Eenvoudig

‐ Flexibel

  • Verbindend

WijdeWijk gaat graag de dialoog aan, brengt wensen en behoeften in kaart en zoekt hiervoor passende partners. WijdeWijk verbind mensen. Mensen die hulp nodig hebben én mensen die graag hulp bieden zonder verschil en onderscheid te maken op basis van leeftijd, nationaliteit en maatschappelijk niveau. Iedereen kan met het WijdeWijk platform een bijdragen leveren. Daarnaast levert WijdeWijk zorgproducten die mensen onderling verbind en gaat WijdeWijk verbindingen aan met lokale partners en ambassadeurs. WijdeWijk is met elkaar, voor elkaar.

  • Inspirerend

Door ook op lokaal en individueel niveau mensen te motiveren, inspireren en activeren wil WijdeWijk meer betrokkenheid creëren. Iedereen kan aan het WijdeWijk platform een bijdragen leveren. Op deze manier wil WijdeWijk inspireren maar ook geïnspireerd worden. WijdeWijk levert een inspirerende bijdragen door kennis en informatie te delen. Dit kan door informatiebijeenkomsten, groepsgesprekken en individuele gesprekken maar ook via andere communicatiekanalen zoals de website, de nieuwsbrief en de social media kanalen.

  • Daadkrachtig

Daadkracht helpt bij het vinden van adequate oplossingen bij grote maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid, isolement en andere sociale problemen. Met het WijdeWijk  platform, op maatontwikkelde zorgproducten en met hulp van WijdeWijkers en lokale ambassadeurs wil WijdeWijk bijdragen aan een het langer zelfstandig kunnen laten wonen van ouderen en uiteindelijk een betere maatschappij. Door de inzet en de daadkracht van het WijdeWijk team kan er snel worden gereageerd op actuele ontwikkelingen.

  • Toegankelijk

WijdeWijk is laagdrempelig opgezet en voor iedereen toegankelijk. In een aantal korte stappen nemen mensen deel aan het online platform, hebben mensen telefonisch contact met WijdeWijk of kunnen ze het persoonlijke gesprek aangaan door lokale aanwezigheid. Daarnaast staat WijdeWijk open voor feedback, suggesties en kritiek op het online platform en de zorgproducten van WijdeWijk.

  • Eenvoudig

Een vereiste in de ontwikkeling van ons platform en onze zorgproducten is dat ze eenvoudig te gebruiken zijn. De diensten en producten van WijdeWijk moeten het leven vergemakkelijken en zo een bijdragen leveren aan het ontzorgen van onze gebruikers.

  • Flexibel

Om individuele oplossingen te kunnen bieden is het belangrijk om flexibel te kunnen zijn. Het WijdeWijk platform biedt vrijwilligers (WijdeWijkers) de mogelijkheid ook eenmalig hulp en ondersteuning te kunnen bieden. Zo ben je tot niets verplicht en zit je nergens aan vast. Daarnaast hebben platformgebruikers zelf in de hand van wie ze hulp aannemen of wie ze graag hulp willen bieden.